در جواب سوال تری اتوکسی سیلان چیست؟ باید بگوییم تری اتوکسی سیلان triethoxysilane  یک مایع بی رنگ شفاف با فرمول شیمایی آن C۶H۱۶O۳Si می باشد. تری اتوکسی سیلان در تماس با آب ممکن است مشتعل شود و سیلان تولید کند. این ماده از نظر سمیت مثل سیلان ها سمی بوده و موجب خارش پوست، چشم و غشاهای مخاطی می شود. زمانی که به تری اتوکسی سیلان حرارت بدهیم از آن بوی تند ساطع می شود و دود می کند. این ماده به عنوان ماده واسط برای تولید دیگر اورگانوسیلان ها هم استفاده می شود.

برای اطلاع از قیمت تری اتوکسی سیلان و خرید آن می توانید روی قسمت لینک شده کلیک کنید.

خواص تری اتوکسی سیلان چیست؟

  • triethoxysilane : C۶H۱۶O۳Si
  • CAS number : 998-30-1
  • Molar mass: ۱۶۴.۲۷۶ g·mol−۱
  • Boiling point: ۱۳۴–۱۳۵ °C
  • Solubility in water: organic solvents

  • تری اتوکسی سیلان : C۶H۱۶O۳Si
  • CAS number : 998-30-1
  • جرم مولی: ۱۶۴.۲۷۶ g·mol−۱
  • نقطه جوش: ۱۳۴–۱۳۵ درجه سانتی گراد
  • حلالیت در آب: حلال های آلی

در جواب تری اتوکسی سیلان چیست؟ باید گفت مثل بیشتر سیلیل اترها، تری اتوکسی سیلان حساس به هیدرولیز است. به عنوان عامل کاهنده، از تری اتوکسی سیلان می توان به عنوان مثال در کاهش آمیدها، کاهش ترکیبات کربونیل در حضور کلرید کبالت (II) به عنوان کاتالیزور ، هیدروکسی متیلاسیون احیا کننده کاتالیز شده با مس و هیدرودیا زوناسیون کاتالیز شده Rh استفاده کرد.

تری اتوکسی سیلان چیست؟

انواع مشتقات تری اتوکسی سیلان هم آورده شده است:

متیل تری اتوکسی سیلان

علاوه بر دانستن تری اتوکسی سیلان چیست؟ بهتر است با تری اتوکسی متیل سیلان هم آشنا شویم. این ماده یک مایع بی رنگ شفاف است که بوی مشابه الکها دارد. متیل تری اتوکسی سیلان در حضور رطوبت به آهستگی هیدرولیز می شود به همین دلیل عملا در آب نامحلول است.

طی هیدرولیز تری اتوکسی متیل سیلان سیلانول فعال تولید می شود که در واکنش های بعدی الیگوسیلانول و سپس پلی سیلانول تولید می شود و متیل تری اتوکسی سیلان در حلال های آلی مثل الکل ها، هیدروکربن ها و استن ها محلول می باشد.

از جمله کاربردهای تری اتوکسی متیل سیلان این است که به عنوان دافع آب برای بهبود توزیع پذیری پرکننده ها و کاهش تمایل آن ها به رسوب استفاده می شود. همچنین تری اتوکسی متیل سیلان به عنوان یک ماده مهم در تولید سول ژل ها استفاده می شود. دانستن تری اتوکسی سیلان چیست؟ هم باعث می شود از کاربردهای آن بیشتر بهره مند شویم.

خرید تری اتوکسی سیلان

در ابتدا دانستن تری اتوکسی سیلان چیست؟ مهم است.تری اتوکسی سیلان یک ترکیب ارگانو سیلیکون با فرمول C۶H۱۶O۳Si می باشد و یک مایع بی رنگ است که در واکنش های هیدروسیلیلاسیون کاتالیز شده توسط فلزات گرانبها استفاده می شود. گروه های triethoxysilane حاصل اغلب برای اتصال به سطوح سیلیس ارزش گذاری می شوند. در مقایسه با اکثر ترکیبات با پیوندهای Si-H  triethoxysilane واکنش نسبتاً کمی از خود نشان می دهد.

متیل تری اتوکسی سیلان یا تری اتوکسی متیل سیلان یک مایع شفاف است. این ماده بوی مشابه الک ها دارد. متیل تری اتوکسی سیلان در حضور رطوبت به آهستگی هیدرولیز می شود به همین دلیل عملا در آب نامحلول است و طی هیدرولیز تری اتوکسی متیل سیلان سیلانول فعال تولید می شود که در واکنش های بعدی الیگوسیلانول و سپس پلی سیلانول تولید می شود. متیل تری اتوکسی سیلان در حلال های آلی مثل الکل ها، هیدروکربن ها و استن ها محلول است.

تری اتوکسی سیلان مرک در محصولات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی استفاده می شود و دارای کاربرد صنعتی است و در نتیجه ماده دیگری تولید می شود یعنی با استفاده از واسطه ها. این ماده در زمینه های تحقیق و توسعه علمی هم کاربرد دارد و در ساخت مواد شیمیایی استفاده می شود. ترشح این ماده در محیط می تواند در اثر استفاده های صنعتی رخ دهد مثلا به عنوان گام میانی در تولید بیشتر ماده دیگر با استفاده از واسطه ها و مواد در سیستم های بسته با حداقل ترشح. به همین دلیل دانستن تری اتوکسی سیلان چیست؟ به ما کمک خواهد کرد.