پتاسیم یدید و کاربرد های آن

۱۴۰۰/۲/۲۱ ۹:۰۵:۲۰۱۴۰۰/۰۲/۱۸|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

در رابطه با پتاسیم یدید و کاربرد های آن باید گفت فرمول پتاسیم یدید KI است که نمکی از ید پایدار (غیر رادیواکتیو) است که [...]