بررسی کلرامین

۱۴۰۰/۴/۱۵ ۸:۵۴:۳۴۱۴۰۰/۰۴/۱۵|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

برای بررسی کلرامین باید گفت کلرآمین T یک ترکیب آلی با فرمول C7H7ClNO2SNa می باشد که جرم مولی آن 227.64 g/mol است یک نمک بی [...]