رابطه فشار بخار مایع و نقطه جوش

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳:۳۶:۰۸۱۳۹۸/۰۴/۰۵|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

در این مقاله می خواهیم به رابطه فشار بخار مایع و نقطه جوش بپردازیم. مولکولهای یک مایع دارای انرژی جنبشی هستند و انرژی جنبشی مولکول [...]