پترولیوم بنزن چیست؟

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۲:۰۲:۴۳۱۳۹۹/۱۲/۲۵|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

در جواب پترولیوم بنزن چیست؟ باید بگوییم پترولیوم بنزن یک ترکیب پیچیده ای از هیدروکربن هاست که با اصلاح کریستال های نفتی با هیدروژن در [...]