کاربرد ایزوپروپیل تیتانات

۱۴۰۰/۱/۳۰ ۱۲:۱۳:۰۸۱۴۰۰/۰۱/۳۰|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , |

ایزوپروپیل تیتانات  C۱۲H۲۸O۴Ti به گروه محصولات تیتانات های آلی متعلق است، که به عنوان یک ماده آلی بسیار واکنش پذیر شناخته می شوند و می [...]