سوخت های مایع و جامد موشک ها

۱۳۹۹/۱۰/۲ ۸:۰۳:۳۳۱۳۹۷/۱۱/۰۹|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

زمینه اولیه موشک ها در سال 1264 بنا شد و سوخت های مایع و جامد موشک ها به وجود آمد باروت چیزی که امروزه به [...]