آشنایی با سدیم تنگستات

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۰۵:۱۴۱۴۰۰/۰۲/۲۰|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

برای آشنایی با سدیم تنگستاتباید بگیم، سدیم تنگستات Na2WO4 با استفاده از کاربید تنگستن با مخلوطی از نیترات سدیم و هیدروکسید سدیم در یک فرایند [...]