فرمول شیمیایی پترولیوم بنزن

۱۴۰۰/۱/۲۵ ۸:۱۴:۵۱۱۴۰۰/۰۱/۱۵|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

ابتدا در رابطه با فرمول شیمیایی پترولیوم بنزن باید بگوییم که نام متخصر این ماده Petroleum benzine boiling range 40-60°C می باشد و با نام [...]