انواع برج های جداسازی

۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۹:۵۹:۱۶۱۳۹۸/۰۵/۰۱|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , , |

یکی از مهم ترین تجهیزات فرآیندی که در صنایع مربوط به نفت و گاز وجود دارد انواع برج های جداسازی می باشند. کار این تجهیزات، [...]