اثر اسید نیتریک بر فلزات | ۰۹۳۰۱۲۴۳۰۶۲

۱۳۹۹/۹/۲۲ ۹:۴۰:۳۸۱۳۹۹/۰۶/۱۹|Categories: مقالات|Tags: , , , |

اثر اسید نیتریک بر فلزات : نیتریک اسید HNO3 (اسید نیتریک) یک اسید بسیار قوی و همچنین اکسید کننده قوی است. اما چرا نیتریک اسید [...]