عوارض اسید بوریک

۱۴۰۰/۳/۱۱ ۹:۲۶:۴۸۱۴۰۰/۰۱/۱۸|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

اسید بوریک و نمک های سدیم بورات آن سموم دفع آفاتی هستند که می توان آن ها را در طبیعت و بسیاری از محصولات پیدا [...]

کاربردهای بوریک اسید

۱۴۰۰/۱/۲۵ ۸:۱۳:۱۰۱۴۰۰/۰۱/۱۷|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

در رابطه باکاربردهای بوریک اسید باید گفت که به طور کلی به عنوان ماده ضد آتش برای چوب، به عنوان ماده نگهدارنده و ضد عفونی [...]

عنوان

Go to Top